Money talk: Para sa mga manyak.

Money talk: Para sa mga manyak.